Cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Email: information@dalecarnegie.com.vn
Hotline: (+84) 28 3910 5055

Thông tin Lịch khai giảng cho Cá nhân

Thời lượng chương trình: 1 ngày, từ 8:30 - 17:00
Hình thức: Trực tiếp tại Tp. Hồ Chí Minh
Đây là lịch học Dự kiến, Anh/Chị hãy để lại thông tin,
Dale Carnegie sẽ liên hệ hỗ trợ ngay
Thứ 6,
ngày 05/01/2024
Thứ 4,
ngày 22/05/2024
Thứ 6,
ngày 16/08/2024